Magazyn — jak to jest zrobione?


Zobacz jak powstaje dwumiesięcznik Little White Lies projektowany przez studio The Church of London. Proces twórczy przedstawiony na tym krótkim video obejmuje dwa miesiące — listopad i grudzień.

Dla mnie najciekawsze fragmenty filmu to te przedstawiające proces planowania wydania oraz ujęcia na siatkę modułową.